Print vänlig sida
Kartor och Övningar

RedLine Orientering utgår från att orientering ska vara lätt och roligt.
Materialet bygger på att både lärare, ledare och elever ska kunna ”lära genom att göra”. Enkla instruktion följer med varje övning och kräver därför inga specialkunskaper.

Övningar kan göras för skolornas idrottsundervisning, SKOGSÄVENTYRETeller orienteringsklubbarnas egen rekryterings- och träningsverksamhet.

RedLine bearbetar er förenings digitala kartor och lägger in övningar enligt stegen i "trappan" och de banläggningsfärger som används idag. Alla nivåer från nybörjarkurs till elitträning kan beställas.

Kartor och övningar levereras i A5 -format, inplastade och klara för användning.
RedLines kartor utmärker sig genom den röda linje som markerar norr på kartan, denna gör att barnen kan lära sig använda kompassen redan som nybörjare.

RedLine Orientering bygger på att alla kartor samlas in efter varje genomförd övning och sparas för att kunna användas igen. Kostnaderna för banläggning, färgutskrift m.m. ska därför ses som en investering för flera år framåt. Övningarna sparas även digitalt vilket gör det enkelt att uppdatera och skriva ut nya kartor.

1st övning med 30 kartor 600 kr + 6 % 636 kr

Med RedLines metod klarar en ledare att planera, sätta ut och genomföra en träning med 50-60 deltagare.

Övningar på olika nivåer ger möjlighet för ledaren att anpassa svårighetsgraden till deltagarnas ålder och tidigare kunskaper.

Skolpaketet ger helt nya möjligheter för lärarna att lära ut orientering och kartkunskap i skolan.