Print vänlig sida
Tjänster

Presentation av metoden RedLine Orientering

Presentationen innehåller bland annat erfarenheter från skolprojektet i Marks kommun och den rekryteringsverksamhet som bedrivits i IK Dran de senaste åren.
Redline Orientering innehåller många helt nya lösningar för klubbar och skolor.
Introduktion av metoden på klubbnivå ger många svar på "hur" ska vi rekrytera ?
Föredrag vid större samlingar ingår också i våra tjänster.

En mera utförlig skriftlig presentation kan beställas genom vår kontaktsida.
Beställ "Ny metod att använda karta och kompass"

Digitala kartor

Framställning av övningskartor görs i PCMapper eller OCAD 8
Digital grundkarta upplåts av orienteringsklubben.